Kod toplinske obrade se srž drveta zagrije 30 minuta na 56°C,

da bi se mogući paraziti il štetočine u drvetu uklonili.

Te palete su označene dodatnim stembiljem.